Çalışma Konularımız

Biyokimya Çalışma Konularımız
Enzim İnhibisyonu, Enzim saflaştırma teknikleri, Enzim Polimorfizmi, Enzim kinetiği

Enzim İnhibisyonunun Önemi
Biyokimyasal reaksiyonların kontrolü, İlaç ve zehirli maddelerin fonksiyonu
Örnek: Ağır metal ve Pestisitlerin inhibisyonu

Bazı hastalıklarda rol oynayan ve bizim grubun üzerinde çalıştığı enzimler
Karbonik anhidraz (CA): Glukoma hastalığına sebep olmaktadır.
Paraoksanaz (PON): Arterosiklorez hastalığının önlenmesinde önemli rol oynar. Ayrıca bazı organofosfat bileşiklerini hidrolizler.
Polifenoloksidaz (PPO): Derinin bronzlaşmasında rol alır. Aynı zamanda gıda endüstrisinde ekonomik öneme sahip bir enzimdir.

Biyokimya grubumuz tarafından, bu enzimlerin  saflaştırılması için yeni afinite ve hidrofobik etkileşim kromatografisi (HEK) teknikleri geliştirilmiştir:

  • Afinite kromatografisi ile CA ve PPO enzimleri saflaştırılarak bazı bileşiklerin inhibisyon özellikleri çalışılmıştır.
  • HEK ile paraoksanaz enzimi saflaştırılarak bazı pestisit ve ağır metallerin bu enzim üzerine inhibisyon etkileri çalışılmıştır.

Bu çalışmalar ile grubumuz 16 adet proje ve 62 adet yayın üretmiştir.

Cihazlarımız
Spektrofotometre, Soğutmalı santrifüj, terazi